PROTOKÓŁ PRZEDŚLUBNY

Z uwagi na fakt, iż coraz częściej mamy do czynienia z małżeństwami Osób, których pochodzenie lokuje się na w dwa inne kraje, stąd w obecnych rozważaniach podejmiemy się tematu protokołu sporządzonego z Nupturientami przed zawarciem przez Nich małżeństwa. Bazą dla nas będą: Protokół rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa Polskiej Konferencji Episkopatu oraz Ehevorbereitungsprotokoll. Niederschrift zur kirchlichen Ehevorbereitung und Eheschliessung. Amtliches Formular der Deutschen Bischofskonferenz (Protokół sporządzony przez Episkopat Niemiecki).

Oba Protokoły przy niektórych pytaniach różnią się, wynika to z pewnością z innej mentalności, pewnych problemów, i na to aktualnie wskażemy.

I tak, w niemieckiej wersji Protokołu podniesione są takie kwestie, jak ew. apostazja czy wcześniejsze wyznania.

W polskojęzycznej wersji Protokołu poruszona natomiast została kwestia zawodu Rodziców Nupturientów.

Na pewno nie jest to miejsce i czas na ocenę obu Protokołów w świetle różnic, natomiast skoro – jak zostało to już wspomniane – treści obu bazują na specyfice danego kraju, to poruszenie kwestii – przykładowo – zawodu, wykształcenia też powinno być tym uzasadnione. Tak, jak zapytania o zmianę wyznania, wystąpienie z KK stawiane są w Niemczech, a to z uwagi na większą częstotliwość takich zjawisk aniżeli w naszym kraju, tak nie można odmówić prawdy twierdzeniu o większym wpływie rodziców na dzieci w naszej ojczyźnie niż u naszych Sąsiadów. Konsekwencją takiego ew. wpływu są kolejne pytania, tym razem dot.: posiadania wiedzy przez Rodziców Nupturientów o zawieraniu przez Nie małżeństwa, jak i stopień znajomości Rodziców przyszłych Współmałżonków.

Pytaniem stawianym w Ehevorbereitungsprotokoll, którego nie ma w naszym, jest to obejmujące już ew. potomstwo Nupturientów.

Część poświęcona przeszkodom małżeńskim, wadom i zakazom jest bardziej rozbudowana w Protokole Polskiej Konferencji Episkopatu aniżeli w Niemczech.

Na moment warto trochę odbiegnąć od właściwego profilu naszych rozważań, aby wspomnieć, iż przy zachowaniu różnicy pomiędzy przedślubnymi naukami a spisywaniem rzeczonego protokołu nic nie stoi na przeszkodzie, aby właśnie również w czasie tego ostatniego Nupturienci uświadomili sobie, iż obok religijnego wymiaru ceremonii w Kościele ma ona też charakter prawny, i że czasami od Ich (tj. Nupturientów) – ogólnie mówiąc – zachowania zależy ważność Ich przyszłego związku małżeńskiego. Stąd nie należy dziwić się takim kolejnym pytaniom, jak: sposób zachowania Strony w sytuacjach konfliktowych, wiedza nt. pewnych newralgicznych danych, a obejmujących już Rodzinę drugiej Strony itp.

https://www.katholisch.de/media/pdf/Ehevorbereitungsprotokoll.pdf

https://www.diecezja.gda.pl/dokumenty/wzory_pism.pdf

https://www.infor.pl/prawo/rozwody/rozwod-koscielny/3573331,Protokol-przedslubny.html