Zawarcie związku z OSOBĄ NIEOCHRZCZONĄ

Temat poruszany w kontakcie z Klientem, na życzenie Klienta udostępniam tekst.

Czytaj więcej...

Domniemanie prawne o WAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA

Temat ten poruszam w kontakcie z Klientem, na życzenie Klienta udostępniam treść

Czytaj więcej...

NIEWAŻNE a niegodziwe zawarcie małżeństwa

Temat ten poruszam w kontakcie z Klientem, na życzenie Klienta udostępniam treść

Czytaj więcej...

SPECYFICZNE CECHY kościelnego procesu małżeńskiego

Temat ten poruszam w kontakcie z Klientem, na życzenie Klienta udostępniam treść

Czytaj więcej...

WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚĆ za ważność związku małżeńskiego

Temat poruszam w kontakcie z Klientem, na życzenie Klienta udostępniam jego treść

Czytaj więcej...

ADHD a niezdolność natury psychicznej?

Temat poruszam w kontakcie z Klientem, na życzenie udostępniam jego treść

Czytaj więcej...

AGORAFOBIA a niezdolność natury psychicznej

Temat poruszam w kontakcie z Klientem, na życzenie udostępniam jego treść

Czytaj więcej...

FUNKCJA POMOCNICZA for prawnych

W jednym ze swoich artykułów: Czy strona jest w stanie sama zaangażować się w kościelny proces małżeński zaprezentowałam swój punkt widzenia na tę kwestię. W niniejszym artykule postaram się natomiast ukazać czy fora prawne mogą być pomocne przykładowo dla Stron, a jeżeli tak, to w jaki sposób pełnią swoją funkcję. Wielokrotnie Strony dopiero co podejmujące […]

Czytaj więcej...

PEWNOŚĆ MORALNA w kościelnym procesie małżeńskim

Wielokrotnie w wyroku w sprawie o nieważność małżeństwa uzasadnia się jego treść posiadaniem, bądź też nie tzw. pewności moralnej (kan. 1608 KPK). W obecnym artykule odpowiemy sobie na pytanie: czym ta pewność jest. Jest zasadnicza różnica pomiędzy pewnością moralną a pewnością absolutną, tej ostatniej Prawodawca nie wymaga z przyczyn zupełnie oczywistych. Pewność absolutna nie dopuszcza […]

Czytaj więcej...

Przykładowy WZÓR SKARGI w Niemczech

Poruszałam już w jednym ze swoich artykułów różnorodną praktykę, jaka jest stosowana w kościelnych Sądach (Kościelny proces o nieważność w różnych Sądach). Obecnie na konkretnym przykładzie ukażemy różnicę już jedynie na etapie pisania powództwa. Za wzór wzięłam formularz skargi powodowej proponowany przez jeden z Sądów w Niemczech, z Oficjalatu Rottenburg am Neckar. Można go znaleźć […]

Czytaj więcej...