ABORCJA

Do zagadnienia aborcji można podejść, tak z punktu widzenia prawa karnego, jak i kościelnego prawa małżeńskiego. Często porusza się drugą perspektywę, rzadko natomiast tą wymienioną jako pierwszą, dlatego może warto poruszyć ten właśnie pryzmat. Aborcja to przestępstwo przeciwko życiu, tak definiuje ją sam Prawodawca (kan. 1398 KPK). Nie jest to jednak jedyne przestępstwo tego rodzaju. […]

Czytaj więcej...

SUBKULTURY w kontekście kościelnego procesu o nieważność małżeństwa

Jeśli istnieje tylko ku temu zasadność, to warto na dane zjawisko spojrzeć z jeszcze innej perspektywy, dyscypliny, aniżeli z perspektywy tej podstawowej. Stąd na kwestię subkultur spojrzymy obecnie w świetle – właśnie – kościelnego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Spojrzymy, tak z punktu widzenia adwokata kościelnego, ale i także Obrońcy węzła małżeńskiego. To, co już […]

Czytaj więcej...

Wymogi stawiane RODZICOM CHRZESTNYM

Swojego czasu poruszony został już wątek: ew. odmowy udzielenia Chrztu Św. Natomiast nie do rzadkości należy podniesienie jeszcze innej kwestii, a mianowicie: kto może zostać niedopuszczony do pełnienia roli rodzica chrzestnego. Przy tym, w praktyce, akcentuje się przede wszystkim konieczność prowadzenia przez taką Osobę moralnego życia, natomiast po macoszemu traktuje się inne wymogi. Stąd obecnie […]

Czytaj więcej...

UNIEWAŻNIENIE Sakramentu CHRZTU ŚW.?

Nierzadko ma miejsce sytuacja, kiedy Osoba nie chce przynależeć do – przykładowo – KK do tego stopnia, iż nie chodzi Jej tylko o dokonanie formalnego odłączenia się z Niego, co „usunięcia” nawet skutku Sakramentu Chrztu Św. W uzasadnieniu takiej „możliwości” zapodaje kościelny proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa, tj.: skoro możliwym jest staranie się o orzeczenie […]

Czytaj więcej...

FUNKCJA POMOCNICZA for prawnych

W jednym ze swoich artykułów: Czy strona jest w stanie sama zaangażować się w kościelny proces małżeński zaprezentowałam swój punkt widzenia na tę kwestię. W niniejszym artykule postaram się natomiast ukazać czy fora prawne mogą być pomocne przykładowo dla Stron, a jeżeli tak, to w jaki sposób pełnią swoją funkcję. Wielokrotnie Strony dopiero co podejmujące […]

Czytaj więcej...

PEWNOŚĆ MORALNA w kościelnym procesie małżeńskim

Wielokrotnie w wyroku w sprawie o nieważność małżeństwa uzasadnia się jego treść posiadaniem, bądź też nie tzw. pewności moralnej (kan. 1608 KPK). W obecnym artykule odpowiemy sobie na pytanie: czym ta pewność jest. Jest zasadnicza różnica pomiędzy pewnością moralną a pewnością absolutną, tej ostatniej Prawodawca nie wymaga z przyczyn zupełnie oczywistych. Pewność absolutna nie dopuszcza […]

Czytaj więcej...

Przykładowy WZÓR SKARGI w Niemczech

Poruszałam już w jednym ze swoich artykułów różnorodną praktykę, jaka jest stosowana w kościelnych Sądach (Kościelny proces o nieważność w różnych Sądach). Obecnie na konkretnym przykładzie ukażemy różnicę już jedynie na etapie pisania powództwa. Za wzór wzięłam formularz skargi powodowej proponowany przez jeden z Sądów w Niemczech, z Oficjalatu Rottenburg am Neckar. Można go znaleźć […]

Czytaj więcej...

Elastyczność PRAWA KANONICZNEGO

Czasami może wydawać się, iż Kodeks Prawa Kanonicznego czegoś nie reguluje, jakiegoś konkretnego przypadku. Ludzie przyzwyczajeni są bowiem do takiej sytuacji prawnej, która niemalże w całości jest uregulowana, nawet w częściach zupełnie prozaicznych czy oczywistych. Pojawiają się zatem pytania: czy rzeczywiście mamy do czynienia w ścisłym słowa tego znaczeniu z lukami prawnymi, czy jest to […]

Czytaj więcej...

UWAŻNIENIE małżeństwa kościelnego

Zagłębiając się w problematykę kościelnego procesu małżeńskiego można zastanawiać się nad jedną z kwestii, a mianowicie: czy Prawodawca przewiduje regulację w sytuacji nieważnie zawartego związku, gdy jednak Strony nie chcą starać się o stwierdzenie jego nieważności. Odpowiedź na to pytanie należy udzielić pozytywną, natomiast poniżej już nieco bardziej szczegółowo zajmiemy się tą kwestią. Małżeństwo może […]

Czytaj więcej...

WYBRANE RÓŻNICE pomiędzy kościelnymi a cywilnymi regulacjami prawa małżeńskiego

Na początku podaję, iż analizę w kontekście prawa cywilnego w niniejszym artykule nie należy traktować jako eksperckiej, gdyż ta dziedzina prawa nie jest moją specjalizacją. Zdecydowałam się na takie rozważanie, aby ukazać, iż być pewne różnice pomiędzy oboma porządkami prawnymi może powinny skłonić do pewnych w nich zmian. Pierwszą wybraną różnicą jest istnienie instytucji symulacji […]

Czytaj więcej...