COMMUNIO IN SACRIS

W rozważaniu poświęconym ujęciu małżeństwa w Kościele Ewangelicko-Augsburskim lapidarnie została uczyniona wzmianka nt. tzw. communio in sacris. W skrócie, w zagadnieniu tym chodzi o prawo (Kościół Ewangelicko-Augsburski takowe daje) przyjęcia Komunii Świętej w Tymże Kościele przez Osobę nie będącą Jego członkiem. Nas jednak interesuje nie tyle, jakie prawa udziela Kościół EA, co jak kwestia ta […]

Czytaj więcej...

W jaki sposób należy ODCZYTYWAĆ WYROK

Temat ten poruszam w kontakcie z Klientem, na życzenie Klienta udostępniam treść

Czytaj więcej...

Stan rzeczy osądzonej, czy można ZMIENIĆ WYROK

Temat ten poruszam w kontakcie z Klientem, na życzenie Klienta udostępniam treść

Czytaj więcej...

OPŁATY sądowe w kościelnym procesie małżeńskim

Temat ten poruszam w kontakcie z Klientem, na życzenie Klienta udostępniam treść

Czytaj więcej...

Zawarcie związku z OSOBĄ NIEOCHRZCZONĄ

Temat poruszany w kontakcie z Klientem, na życzenie Klienta udostępniam tekst.

Czytaj więcej...

Domniemanie prawne o WAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA

Temat ten poruszam w kontakcie z Klientem, na życzenie Klienta udostępniam treść

Czytaj więcej...

Rzadko spotykane WADY ZGODY MAŁŻEŃSKIEJ

Temat ten poruszam w kontakcie z Klientem, na życzenie Klienta udostępniam treść

Czytaj więcej...

Absolutny i relatywny wymiar NIEZDOLNOŚCI PSYCHICZNEJ i FIZYCZNEJ – zmiany?

Z wcześniejszych rozważań pamiętamy, iż jedną z cech prawdziwej niezdolności psychicznej (o której w kan. 1095 KPK) jest absolutność, natomiast jedną z cech niezdolności fizycznej (kan. 1084 KPK) jest jej relatywność. Komponent absolutności oznacza, iż przy niezdolności psychicznej nie chodzi tak o relację pomiędzy współmałżonkami, co o związek pomiędzy Stroną, po której zaproponowano tę wadę, […]

Czytaj więcej...

BIERZMOWANIE w kontekście kościelnego zawarcia małżeństwa

Nie do rzadkości należy sytuacja, kiedy Strona/Strony poruszają w różnym aspekcie kwestię Sakramentu Bierzmowana. Stąd zajmiemy się tym tematem obecnie. Pierwsza kwestia to taka: czy nie przyjęcie tego Sakramentu nie stanowi powodu do orzeczenia nieważności zawartego małżeństwa. Nie chodzi przy tym o pewne niuanse, co w ogóle o fakt posiadania tego sakramentu, bądź nie, i […]

Czytaj więcej...

Czy wyrok pozytywny/negatywny powinien KOŃCZYĆ PROCES?

W obecnej analizie nie chodzi o podjęcie tematu ew. apelacji od negatywnego wyroku czy nawet nowego wniesienia sprawy, które to działania przynależą Stronom procesowym, nie chodzi o zajęcie się kwestią uprawomocnienia się wyroku pozytywnego, co podejmiemy się próby odpowiedzi na pytanie: czy wyrok negatywny, ale i w pewien sposób pozytywny powinny oznaczać dla Kościelnego Trybunału […]

Czytaj więcej...