Czy przed uzyskaniem kościelnego wyroku nasze małżeństwo było WAŻNE

Temat ten poruszam w kontakcie z Klientem, na życzenie Klienta udostępniam treść