NIEWAŻNE a niegodziwe zawarcie małżeństwa

Temat ten poruszam w kontakcie z Klientem, na życzenie Klienta udostępniam treść