“WINA” STRON w kościelnym procesie małżeńskim

Temat poruszany w kontakcie z Klientem, na życzenie Klienta udostępniam tekst.