WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚĆ za ważność związku małżeńskiego

Temat poruszam w kontakcie z Klientem, na życzenie Klienta udostępniam jego treść