SPOSÓB nakładania KAR wg KPK

W jakiś sposób ewenementem odróżniającym prawo kanoniczne od cywilnego jest sposób nakładania kar. W obecnym artykule zajmiemy się tą problematyką. Prawodawca podzielił kary m. in. wg sposobu ich nałożenia, i tu wyróżniamy dwa ich rodzaje: kary ferendae sententiae oraz latae sententiae. Pierwszy rodzaj jest powszechnie znany, a mianowicie chodzi o kary, które nałożone zostają przez […]

Czytaj więcej...