Zapraszam do Grupy poświęconej kościelnemu procesowi o nieważność małżeństwa: https://www.facebook.com/groups/1991563697828390

Zapraszam do Grupy poświęconej kościelnemu procesowi o nieważność małżeństwa: https://www.facebook.com/groups/1991563697828390

Czytaj więcej...

Materia GRZECHU a nieważność małżeństwa

Przede wszystkim to z kościelnego prawa karnego na czoło wysuwa się zasada, wedle której: każde przestępstwo jest grzechem, ale nie każdy grzech jest już przestępstwem. Pojawia się stąd pytanie: czy zasadę tą można odnieść w jakiś sposób też do kościelnego prawa małżeńskiego? Aby odpowiedzieć na to pytanie posłużymy się kilkoma przykładami. Jednym z tytułów, na […]

Czytaj więcej...