PRAWO MAŁŻEŃSKIE w KPK z 1983 r.

Temat ten poruszam w kontakcie z Klientem, na życzenie Klienta udostępniam treść

Czytaj więcej...

WYBRANE RÓŻNICE pomiędzy kościelnymi a cywilnymi regulacjami prawa małżeńskiego

Na początku podaję, iż analizę w kontekście prawa cywilnego w niniejszym artykule nie należy traktować jako eksperckiej, gdyż ta dziedzina prawa nie jest moją specjalizacją. Zdecydowałam się na takie rozważanie, aby ukazać, iż być pewne różnice pomiędzy oboma porządkami prawnymi może powinny skłonić do pewnych w nich zmian. Pierwszą wybraną różnicą jest istnienie instytucji symulacji […]

Czytaj więcej...