ZASADA NIE ŁĄCZENIA przyczyn prawnych w kościelnym procesie małżeńskim

Temat ten poruszam w kontakcie z Klientem, na życzenie Klienta udostępniam treść

Czytaj więcej...

WIEK i INNE CZYNNIKI wpływające na dobór przyczyny prawnej w kościelnym procesie małżeńskim

Temat poruszam w kontakcie z Klientem, na życzenie Klienta udostępniam jego treść

Czytaj więcej...

Wzajemna SPRZECZNOŚĆ NIEKTÓRYCH PRZYCZYN PRAWNYCH w kościelnym procesie małżeńskim

Temat poruszam w kontakcie z Klientem, na życzenie Klienta udostępniam jego treść

Czytaj więcej...

BŁĘDNA INTERPRETACJA niektórych przyczyn prawnych przez STRONY

Temat poruszam w kontakcie z Klientem, na Jego życzenie udostępniam treść

Czytaj więcej...

NIEWIEDZA – nowym tytułem prawnym?

Znaną przyczyną, na podstawie której można stwierdzić nieważność zawiązanego węzła małżeńskiego jest błąd (kan. 1096 KPK, kan. 1097 KPK, kan. 1099 KPK). Błędu nie należy jednak utożsamiać z niewiedzą. Wynika to ze znanej prawnej zasady, wg której: nihil volitum, nisi praecognitum. Czy zatem niemożliwym jest zawarcie małżeństwa, gdy przynajmniej jedna ze Stron jest w niewiedzy […]

Czytaj więcej...