UZALEŻNIENIA jako przyczyna stwierdzenia nieważności małżeństwa

Jak można już przypuszczać: podstawowym tytułem, w ramach którego przyjdzie nam podjąć bogatą tematykę uzależnień, będzie kan. 1095 KPK o niezdolności natury psychicznej. Oczywiście jest to najbardziej prawdopodobna przyczyna, na podstawie której może przebiegać kościelny proces małżeński, gdy w tzw. grę wchodzą uzależnienia – ale nie jedyna. Mówiąc o uzależnieniach mamy niestety cały ich bogaty […]

Czytaj więcej...

ALKOHOLIZM jako przyczyna nieważności małżeństwa?

Temat poruszam w kontakcie ze Stroną, na życzenie udostępniam jego treść

Czytaj więcej...

NARKOMANIA – czy na pewno wyrok pozytywny?

Temat poruszam w kontakcie z Klientem, na Jego życzenie udostępniam treść

Czytaj więcej...