BIERZMOWANIE – wywiad

  • Często Osoby wstępujące w związek małżeński, a szczególnie Te, która religijnie nie praktykują, pytają o konieczność przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Czy faktycznie winno się być bierzmowanym, aby zawrzeć kościelne małżeństwo?

  • Rzeczywiście, jak słusznie Pani Redaktor wspomniała, jest to dosyć częste zapytanie. Można do tego podejść nieco z innej strony: tj. skoro małżeństwo można zawrzeć nawet z Osobą nieochrzczoną, to już na tej podstawie można wysunąć wniosek o braku konieczności bycia bierzmowanym. Naturalnie, zaraz można podnieść jednak tezę, co w sytuacji małżeństwa Katolików, którzy (Oboje, bądź jedno z Nich) nie mają przyjętego Bierzmowana. W przypadku Sakramentu Małżeństwa zachęca się do przystąpienia do Bierzmowania, co oznacza, iż Sakrament Ten nie jest warunkiem do zawarcia małżeństwa na kościelnym forum. Musimy bowiem zdawać sobie sprawę z faktu, iż gdy przyjmiemy, że i małżeństwo jest powołaniem, że związane są z nim pewne obowiązki, czyli, gdy uznamy religijne podwaliny, to zachęta do przyjęcia Bierzmowania nie powinna wzbudzać jakiegoś zdziwienia.

  • Czy pomiędzy wcześniej omówionym Sakramentem Chrztu Św. a Bierzmowaniem są jakieś podobieństwa?

  • Tak, jednym z nich jest możliwość tylko jednokrotnego jego przyjęcia, tzn. tak, jak Chrzest udzielany jest tylko raz w życiu, tak samo i Bierzmowanie. Kolejnym, to również brak cofnięcia skutków Tego Sakramentu w postaci bycia bierzmowanym mimo dokonania apostazji. Jeszcze kolejnym punktem wspólnym to takie same wymogi, jakie wymieniane są przy Chrzestnych, a tym razem dotyczące Świadków Bierzmowania.

  • W KPK można wyczytać, iż przy Chrzcie mowa jest o Rodzicach chrzestnych, ale także i o Świadkach, zaś przy Bierzmowaniu – o Świadkach. Czy wobec tego – w przypadku Sakramentu Chrztu Św. – używa się zamiennie terminów Chrzestny i Świadek?

  • Bardzo wnikliwa obserwacja. Nie, nie używa się tych słów jednak jako pewne zamienniki. Tzn.: przy Chrzcie mowa jest tylko wtedy o Świadkach, gdy jest On ochrzczony, ale nie jest Katolikiem.

  • A wracając do poprzedniego jeszcze pytania, to jakie są wobec tego zasadnicze różnice?

  • Różnice można znaleźć w Osobie Szafarza, tj. udzielającego Tych Sakramentów. W przypadku Bierzmowania mowy nie ma, aby udzieliła go Osoba świecka. Inną różnicą to już wiek, na który przypada jego udzielenie (w przypadku Bierzmowania nie udzielany on jest przecież dzieciom).

  • Powiedziała Pani mecenas, że Chrzest warunkuje przyjęcie innych Sakramentów, a następnie, że w przypadku małżeństwa zachęca się do Bierzmowania. Czy na tej podstawie można twierdzić, że trochę umniejsza się jego jakby rolę?

  • Nie do końca, bowiem, tak jak – rzeczywiście – zachęca się do niego, gdy Strona, bądź Strony mają zamiar zawrzeć kościelny ślub, tak już jest on bardziej wymagany przy Sakramencie Święceń.

Wywiad ukazał się również na mojej eksperckiej stronie Portalu Infor.pl