Brak KONTAKU ze Współmałżonkiem

Nie tak rzadko ma miejsce sytuacja, kiedy Strona Powodowa nie utrzymuje kontaktu ze Stroną Pozwaną. Pojawia się stąd pytanie – jaki to może mieć wpływ na całość procesu.

Po pierwsze, Strona Powodowa ma obowiązek podania adresu Strony Pozwanej, pod który Sąd Kościelny może kierować korespondencję. Owszem, gdy przez brak dłuższego kontaktu ze Współmałżonkiem Strona Powodowa nie ma wiedzy w tym zakresie, to zawsze może poczynić formalne starania, aby taki adres zdobyć, i nawet, gdy nie przyniesie to pozytywnego skutku, to jednak trudniej będzie podważyć pozbawienie Strony Pozwanej przez to prawa do obrony. A trzeba pamiętać, iż pozbawienie tego prawa czyni Wyrok nieważnym (!).

Po drugie, są takie tytuły, przy których obecność Strony przeciwnej jest cenna. Przykładowo niezdolność natury psychicznej po Tej Stronie, a stąd sporządzenie opinii przez Biegłego. Inny walor ma opinia, gdy zostaje ona sporządzona na podstawie tylko treści akt sprawy, a inny, gdy zostanie w nią dodatkowo „wplecione” badanie Tejże Strony. Jeszcze innym przykładem to różnego rodzaju formy symulacji, a stąd przyznanie się Tego (np. Strony Pozwanej), który dokonał wykluczenia czegoś. Jeszcze innym przykładem to prośba o rozwiązanie małżeństwa ważnie zawartego, ale niedopełnionego. I w ramach tego przykładu można wyobrazić sobie sytuację, gdy Strona Pozwana (kobieta) jest dziewicą, co może zostać potwierdzone w wyniku Jej badania. Gdy nie ma z Nią kontaktu, gdy przez to nie wyraża Ona zainteresowanie procesem, to jest to związane z pewnymi trudnościami. Naturalnie, brak udziału Strony, co ma miejsce często w wyniku braku jakiejkolwiek relacji z Tą Stroną, nie powoduje na sposób konieczny zaferowania wyroku negatywnego, ale na pewno do niego w jakiś sposób przybliża.

Po trzecie, istotą procesu są i tak mimo wszystko środki dowodowe. Bywa, iż Strona Powodowa owszem wie o Świadkach, mogących potwierdzić Jej tezy, ale bardziej z kręgu Strony Pozwanej; czy posiada wiedzę o np. dokumentach dot. wprost Strony Przeciwnej. Na pewno istnieje większa szansa na zaproponowanie Świadków z kręgu Strony Pozwanej, gdy utrzymuje się z Nią kontakt, aniżeli w odwrotnej sytuacji, nie mówiąc już zupełnie o dokumentach, które mogą zostać wydobyte z jakiejś Instytucji tylko przez Stronę Pozwaną, o ile Ją właśnie dotyczą, bądź, gdy są w Jej posiadaniu.

W końcu nie powinno się tak zupełnie bagatelizować jedną z uwag Obrońcy węzła małżeńskiego, uwagę, która co prawda jest często powtarzana, ale tylko z racji na fakt – właśnie – nieobecności Strony Przeciwnej. Tj. wspomniany Obrońca często zarzuca brak dopełnienia sprawy przez nieobecność Strony Pozwanej.

Czasami jednak bywa, iż Strona Pozwana co prawda nie bierze udziału w procesie na szczeblu I Instancji, ale zaczyna aktywnie w nim uczestniczyć już w Trybunale apelacyjnym, i to bez względu na to, czy Wyrok, jaki zapadł, był pozytywny, czy negatywny. Tak więc, kolokwialnie mówiąc, nigdy nie jest za późno na obecność Obu Stron w procesie. Przez to jest on bardziej pełny, zaś materiał dowodowy jest bardziej obiektywny.