Gdzie ZŁOŻYĆ SKARGĘ POWODOWĄ?

Złożenie skargi powodowej może przysparzać pewne problemy, a wynika to z prostego faktu prawnej regulacji tego zagadnienia, a jeśli tak – to z faktu, iż przecież nie każdy posiada pełną wiedzę w tym zakresie.

Odpowiadając zatem na pytanie: gdzie można dostarczyć pozew winno się wziąć pod uwagę nowelizację na tym obszarze, a wprowadzoną przez obecnego Papieża.

I tak, w wielkim skrócie, powództwo można przedstawić w następujących Kościelnych Trybunałach (podstawą prawną to list apostolski motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus):

  • w Sądzie właściwym z racji miejsca zawarcia małżeństwa,

  • w Sądzie właściwym z uwagi na zamieszkanie przyszłych Stron Procesowych, a więc Strony Powodowej, bądź Pozwanej,

  • w Trybunale kompetentnym z racji na położenie większości dowodów.

Reasumując: to przyszła Strona Powodowa ma zatem prawo do wyboru pomiędzy czterema Oficjalatami.

W swoim wyborze może zatem wziąć pod uwagę to, co będzie korzystne dla Niej:

  • koszty procesowe (a jak już jest wiadome z naszych wcześniejszych rozważań – Stwierdzenie nieważności małżeństwa – jakie koszty? – to te mogą się różnić pomiędzy Sądami);

  • odległość pomiędzy Tą Stroną (Stroną przedkładającą skargą) a Sądem.

To wydaje się są zasadnicze dwa argumenty, które winny zostać wzięte pod uwagę.

Aby mieć pełną wiedzę warto tylko jeszcze uczynić wzmiankę, iż w sytuacji składania prośby o rozwiązanie węzła małżeńskiego (ważnie zawartego a niedopełnionego), to jedynym właściwym Trybunałem jest Sąd Osoby proszącej.

Z kolei odnośnie do Trybunału Apelacyjnego, to taki jest odgórnie ustalony dla każdego Sądu I Instancji, aczkolwiek i wówczas Strona Apelująca może nie zgodzić się na złożenie odwołania do Sądu II Instancji a do Najwyższego Trybunału Roty Rzymskiej.

Zaś tzw. nowe wniesienie sprawy rozpatrywane jest przez wzmiankowaną Rotę Rzymską.

Naturalnie przy poszczególnych wymienionych – nazwijmy to kolokwialnie – opcji mogą pojawiać się kolejne pytania, wątpliwości, te powinien rozwiać adwokat kościelny czy pełnomocnik danej Strony. Takim przykładowym problemem, wątpliwością jest: czy wykorzystać możliwość złożenia skargi powodowej poza swoim krajem, gdy Powód czy Powódka właśnie mieszka za granicą.

Podejdźmy jednak w obecnej analizie do tematu ściśle praktycznie i wymieńmy – przynajmniej – te miejscowości, w których znajdują się poszczególne Sądy. Kolejno są nimi:

  • Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Częstochowa, Drohiczyn, Elbląg, Ełk, Gdańsk, Gniezno, Gliwice, Kalisz, Koszalin, Kraków, Kielce, Katowice, Legnica, Lublin, Łowicz, Łomża, Łódź, Opole, Olsztyn, Pelplin, Płock, Poznań, Przemyśl, Radom, Rzeszów, Sandomierz, Sosnowiec, Świdnica, Siedlce, Szczecin, Tarnów, Toruń, Zamość, Gorzów, Warszawa, Wrocław, Włocławek.

Naturalnie każdy z powyżej wymienionych Sądów ma swój właściwy tytuł, np. Sąd Biskupi, Sąd Diecezjalny, Sąd Metropolitalny itp. Ale to są już ponownie kolejne prawne niuanse. Co więcej, każdy Trybunał ma także swoją tzw. wewnętrzną praktykę, tj. pewne praktyczne wymogi, ale i te po raz kolejny powinien już przedstawić reprezentant danej Strony, aby nie narazić Jej nawet na odrzucenie pisma, a zatem, aby nie narażać Jej zupełnie niepotrzebnie na dodatkowy stres.

https://www.infor.pl/prawo/rozwody/rozwod-koscielny/2886881,Gdzie-zlozyc-skarge-powodowa.html