Kiedy można ODMÓWIĆ udzielenia Sakramentu CHRZTU ŚW.?

Zapodany temat może wydawać się niepowiązany z naszą główną tematyką, tj. tematyką kościelnego procesu o nieważność, bądź rozwiązanie zawartego małżeństwa. Tymczasem – niekoniecznie.

Z doświadczenia jest mi wiadome, iż istnieje wiele przyczyn, które skłaniają Strony do starania się o rzeczone procesy. Jedną z nich jest naturalnie staranie o uregulowanie swojego sakramentalnego życia, gdy Osoba po zawartym już przez siebie ślubie kościelnym aktualnie pozostaje w drugim związku. Inną przyczyną – związaną już z dziećmi – jest – przy założeniu religijnego życia Rodziców – danie im własnego religijnego przykładu. Jeszcze kolejną, to chęć przystąpienia do Sakramentu Komunii Św. chociażby przy okazji najważniejszych uroczystości, np. – kolejny przykład powiązany z potomstwem – przystąpienie swojej pociechy po raz pierwszy do Sakramentu Komunii Św. I może ostatni przykład – wzmiankowana ew. odmowa udzielenia Chrztu Św. dziecku.

Na początku warto ponownie podkreślić, iż bierzemy pod uwagę sytuację Osób po ślubie kościelnym i tworzących nowy związek, czy to cywilny, czy to kościelny.

Zastanówmy się obecnie, kiedy taka odmowa jest możliwa. Jedną z sytuacji jest brak nadziei na katolickie wychowanie dziecka (kan. 868 §1 nr 2 KPK). W przytoczonym kanonie mowa jest o tzw. odłożeniu udzielenia Chrztu Św. Zaś za takim brakiem nadziei może przemawiać cywilna sytuacja Rodziców dziecka. Nie wnikając w szczegóły, na ile taka odmowa jest uzasadniona, bądź nie, to – w skrócie – nie jest to do końca pozbawione znaczenia. Natomiast na pewno winno się wziąć pod uwagę sytuację Rodziców, a ta może być bardzo zróżnicowana: od pozostania w związku wolnym, przez życie w związku cywilnym jednak bez uzasadnionej próby (szczególnie przy zasadności takowej) podjęcia kroków w Kościelnym Sądzie, po – owszem – zalegalizowaniu związku na forum cywilnym, ale co więcej po formalnym stwierdzeniu, iż pierwszy związek nie uzasadnia wszczęcia kościelnego procesu małżeńskiego, bądź gdy Strona/Strony są już po wyroku/wyrokach negatywnych.

Na koniec warto jeszcze zapodać inną sytuację, a mianowicie kiedy to Strony zawierają ze sobą małżeństwo kościelne, ale tylko z racji na nie uzyskanie ew. odmowy udzielenia Ich dziecku Chrztu Św. I po raz kolejny, nie wnikając w ocenę takich kroków, to opisany przypadek też powoduje przeróżne w przyszłości reperkusje, od tych negatywnych aż po pozytywne. Warto wziąć je pod uwagę.