KOSZTA PROCESOWE

Tak, jak częstym zapytaniem Strony, Stron jest to obejmujące czas trwania kościelnego procesu małżeńskiego, tak podobnie jest z kolejnym, a dot. tym razem kosztów sądowych.

Na pewno warto rozprawić się z mitem o ich niebotycznej wysokości. Natomiast winno się mieć na uwadze kilka istotnych informacji:

  • koszty sądowe są zróżnicowane pomiędzy Sądami. Na pewno wynika to z wzięcia pod uwagę przez Nie materialnego statusu mieszkańców. Dla Strony wszczynającej proces oznacza to jednak, iż gdy liczy się Ona z kosztami, i tylko jakby z nimi, to, pod warunkiem, że ma możliwość wyboru pomiędzy różnymi Trybunałami, może zastosować chociażby kryterium wysokości tychże kosztów. Aczkolwiek prywatnie wychodzę z założenia, iż są jednak inne kryteria, którymi warto się bardziej kierować, gdyż kwestię kosztów można rozwiązać w jeszcze inny sposób;
  • nie tylko, iż koszty różnią się w zależności od Sądu, to w ramach tego samego mogą być różne: inne dla Strony, której miejscem zamieszkania jest Polska, inne dla Strony z zagranicy;
  • także wpływ na koszty ma nawet sam przebieg procesu, gdyż: gdy zostanie zaangażowany Biegły, wówczas dochodzi wynagrodzenie dla Niego; gdy Strona uzupełnia materiał dowodowy, tak że wymaga to po raz kolejny interwencji Biegłego, bądź prosi o ponowną opinię, pojawia się kolejny koszt; czasami koszty mogą zależeć od liczby zgłoszonych tytułów (przyczyna prawna). Warto więc przed rozpoczęciem procesu zainteresować się tym tematem, aby chociażby zrobić plan wydatkowania. Warto przy tym także dodać, iż Trybunały posiadają swoje Dekrety, dzięki którym można zaznajomić się z kosztami nawet online;
  • na zakończenie jeszcze jedna istotna kwestia, a mianowicie, gdy tylko jest to zasadne, gdy istnieje taka właśnie potrzeba, to Strona, Strony mogą się starać o obniżenie kosztów, umorzenie, bądź o rozłożenie na raty. Wymaga to jednak pewnego potwierdzenia.

Na pewno koszty nie są wysokie, jak widać też Sądy nie stanowią przeszkody, warunkując przeprowadzenie procesów od kosztów. Innymi słowy, nie ma czegoś takiego, o czym przypomina sam Papież, aby Strona rezygnowała z wszczęcia procesu, gdyż koszty są, po pierwsze, obiektywnie za wysokie, zaś po drugie, nie ma możliwości łagodniejszego potraktowana Strony na tej płaszczyźnie.

I na koniec jeszcze jedna kwestia. Bywa, że gdy Strona zamieszkująca za granicą dokonuje wyboru Trybunału właśnie tam, to powinna liczyć się z dodatkowymi kosztami, jakie pozostają w związku z wynagrodzeniem dla tłumacza. Aczkolwiek także i przy tym istnieje pewna rozbieżność polegająca chociażby na tym, iż jedne Sądy przejmują na siebie owe koszty, inne odpowiedzialnymi za nie czynią Strony.

Innym zagadnieniem są koszty dla adwokata, pełnomocnika. W większości kwestia ta regulowana jest pomiędzy Stroną a adwokatem czy pełnomocnikiem. Koszty te są również zróżnicowane, ale wynika to już z posiadanej wiedzy, wieloletniego doświadczenia reprezentującego Stronę.