Wymogi stawiane RODZICOM CHRZESTNYM

Swojego czasu poruszony został już wątek: ew. odmowy udzielenia Chrztu Św. Natomiast nie do rzadkości należy podniesienie jeszcze innej kwestii, a mianowicie: kto może zostać niedopuszczony do pełnienia roli rodzica chrzestnego. Przy tym, w praktyce, akcentuje się przede wszystkim konieczność prowadzenia przez taką Osobę moralnego życia, natomiast po macoszemu traktuje się inne wymogi. Stąd obecnie zapoznajmy się z pozostałymi wymaganiami, jakie Prawodawca stawia przed mającym pełnić rolę chrzestnego. Na ten temat w kanonach: od kan. 872 do kan. 874 KPK.

Pierwszym z wymogów jest intencja podjęcia rzeczonej roli. W tym momencie wzięłabym pod uwagę jeden szczegół. To, że – już przy Sakramencie Chrztu Św. – chrzestny posiada taką intencję, wydaje się pewnikiem, a wynika on z naocznej sytuacji, iż skoro bierze On udział, to nie może mieć przecież innej woli. Tymczasem, niekoniecznie taka korelacja musi mieć miejsce. Zresztą z podobnymi przypadkami mamy do czynienia w kościelnym prawie małżeńskim: kiedy mimo składania przysięgi małżeńskiej przez Oboje Nupturientów, jeden z Nich, bądź nawet Obydwoje coś wykluczają (dokonują jakiegoś rodzaju symulacji). Co prawda brak intencji u chrzestnego nie skutkuje nieważnością ochrzczenia, jednakże warto akcentować ten wymiar, bowiem: skoro chrzestny ma podjąć zadania, to winien być ich nie tylko świadomy, ale i przede wszystkim „gotowy/chętny” do ich podjęcia.

Kolejnym wymogiem jest wiek, tj. ukończenie szesnastego roku życia. Przenosząc się po raz kolejny na grunt kościelnego prawa małżeńskiego, to taki wiek mógłby wydawać się być może za wysoką poprzeczką, skoro – przecież – istnieje prawo wstąpienia w związek małżeński przez kobietę po ukończeniu przez nią czternastego roku życia. I taki znak zapytania można byłoby postawić, gdyby nie możliwość skorzystania z wyjątków, do których Prawodawca uprawnia.

Następnym wymogiem, to bycie wolnym od kar. Swojego czasu my już wspomnieliśmy o niektórych przestępstwach także w świetle kościelnego procesu małżeńskiego (jak przestępstwo krzywoprzysięstwa, fałszu, aborcji).

Na koniec warto tylko pamiętać, dodać, a to z racji przemieszczania się ludności, iż Niekatolik może być jedynie tzw. świadkiem faktu udzielenia Sakramentu Chrztu Św. nie zaś rodzicem chrzestnym.