ZAKAZ procesu z tego samego tytułu

Na początku wyjaśnijmy zapodany w treści temat: mianowicie chodzi o sytuację, kiedy po jednym już negatywnym Wyroku Strona wszczyna kościelny proces np. o nieważność małżeństwa z tego samego tytułu, ale w innym właściwym Sądzie.

Na początku warto zastanowić się nad pytaniem: dlaczego pojawia się w ogóle taki zakaz. Odpowiedzi może być z pewnością kilka. Na czoło wysuwać się ta, w której podnosi się różnicę w orzekaniu pomiędzy Trybunałami Kościelnymi, a w dalszej perspektywie podnosi się przypisanie jednemu Sądowi podejścia bardziej liberalnego, innemu – restrykcyjnego. A przecież Wyrok powinien być ponad pewnymi subiektywnymi elementami. Naturalnie tych ostatnich nie sposób usunąć całkowicie (np. większa/mniejsza wiedza, wspomniane bardziej czy mniej liberalne/restrykcyjne podejście poszczególnych Sędziów), jednakże to, co obiektywne winno przeważyć na szali (posiadanie podstawowej niejako bazowej wiedzy, trzymanie się pewnych realiów).

Pojawia się kolejne stąd zapytanie: co w sytuacji – mimo wszystko – przeforsowania zakazu. W rzeczonej sytuacji Wyrok jest ważny. Natomiast, aby uniknąć tego, o czym powyżej, warto zastanowić się nad wprowadzeniem jakiegoś rozwiązania. Czasami nie wystarczy proste zapytanie o to czy Strona nie jest już po kościelnym procesie małżeńskim, gdyż Strona może nie odpowiedzieć zgodnie z prawdą, aczkolwiek faktycznie, lepiej jest zadać tego typu pytanie aniżeli – nie. Rozwiązań może być kilka. Jednym z nich to prowadzenie rejestru spraw dla danego kraju. Naturalnie, nie jest to może do końca – kolokwialnie mówiąc – najszczęśliwsze rozwiązanie, gdyż sprawa mogła być co prawda nieprowadzona w kraju Strony, ale za granicą, natomiast wychodzę z założenia, iż chociażby taki krok może zmniejszyć zachowanie Strony/Stron niezgodne z prawem. Innym rozwiązaniem to prześledzenie czy proces nie był czasem prowadzony przez Ten Sąd, z którym Strona wykazuje jakikolwiek związek (np. przez zawarcie małżeństwa, przez swoje miejsce zamieszkania/miejsce zamieszkań, przez miejsce zamieszkania/miejsce zamieszkań Strony Przeciwnej itd.).

Dodatkowo warto wziąć też pod uwagę również możliwość, gdy Strona dołącza nową przyczynę na poziomie apelacyjnym, i gdy Wyrok kończy się, zarówno nie udowodnieniem nieważność z przyczyny dotychczasowej/przyczyn dotychczasowych, jak i z nowej czy nowych, i gdy Strona rozpoczyna proces od początku, ale z przyczyny już rozpatrywanej po raz pierwszy przez Trybunał Apelacyjny.

Oczywiście, iż zapodane sposoby rozwiązania wymagają dopracowania, ale warto podjąć i tego typu zagadnienie.