Czy małżeństwo jest WAŻNE?

Na początku po raz kolejny wyjaśnijmy dosyć enigmatycznie sformułowany temat. Nie chodzi o jeden z przepisów prawnych, wg którego domniemywa się o ważności zawartego małżeństwa, co o sytuację, kiedy Wyrok oparty jest na treści niezgodnej z prawdą.

Taki Wyrok obiektywnie jest nieważny, chociaż subiektywnie – paradoksalnie – na zewnątrz, w wyniku celebracji Sakramentu Małżeństwa można byłoby dojść do zupełnie innego wniosku.

Ja sama już kilka razy spotkałam się z sytuacją, kiedy Strona wprost formułuje, uprzedzając o tym, nieprawdziwe tezy, aby tylko osiągnąć pozytywny Wyrok. W takiej sytuacji nie zawsze wystarczy prosta inna teza: iż – kolokwialnie mówiąc – szkoda wówczas przeznaczonych finansów, natomiast bardziej przekonywuje właśnie fakt nieważnego Wyroku.

W swoich rozważaniach wato jednak pójść o krok dalej i zastanowić się nad jeszcze inną sytuacją. To, że Strona oparła proces na nieprawdziwych tezach i tym sposobem osiągnęła Wyrok po swojej myśli (Wyrok pozytywny), to wcale nie musi pociągać za sobą poinformowania nowego Partnera czy Partnerki o tej sytuacji. Ta/Ten, zawierając małżeństwo wcale nie musi mieć tego typu wiedzy. Co zatem w zaistniałej sytuacji? Znana jest zasadna, iż Kościół korzysta wówczas ze skarbca, w którym nagromadzone są łaski. Ale czy oznacza to, że małżeństwa „nagle” staje się ważne w ogóle, albo, że jest ważne w odniesieniu tylko do jednej ze Stron związku? Na pewno odpowiedzi może być kilka, nie będziemy w nie zagłębiać się, natomiast na tym już jednym przykładzie widać, jak pewne duchowe elementy przenikają to, co ma charakter sensu stricte prawny.

Podobna zresztą sytuacja może mieć miejsce, gdy Strona na kłamstwie osiąga Wyrok negatywny. I po raz kolejny pojawia się zapytanie: czy w rzeczonych okolicznościach, gdy dojdzie do zawarcia małżeństwa cywilnego przez Stronę – nazwijmy to roboczo – niewinną – mimo pragnienia/woli uregulowania przez Nią swojej sytuacji na Forum Kościelnym, to taka Strona wraz ze swoim cywilnym Współmałżonkiem popełnia grzech? Tutaj co prawda odpowiedź może być prostsza, jak chociażby nie wiązanie się cywilnym kontraktem, natomiast na pewno wyczuwa się jakąś niesprawiedliwość i pojawiają się próby usprawiedliwiania cywilnego związku.

W każdym razie na pewno warto zająć się też i tym tematem, nawet na forum już ściśle prawnym.