Niektóre ZMIANY w KPK z 1983 r. (kościelny proces małżeński)

Temat poruszany w kontakcie z Klientem oraz udostępniany na Jego życzenie