ZMIANY w prawie

Jeśli chodzi o zapodany temat: zmiany w prawie, to w ścisłym słowa tego znaczeniu trudno mówić o zmianach, skoro istnieją one już jakiś czas, niemniej, gdy jednak weźmie się pod uwagę obowiązujące prawo od 1983 r. to o takich zmianach można mówić. W niniejszym artykule nie poruszymy wszystkich nowych regulacji, a tylko wybranych. Jedną z […]

Czytaj więcej...

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY w kościelnym procesie małżeńskim

Podstawą prawną dla obecnej analizy będzie motu prioprio Mitis Iudex Dominus Iesus Papieża Franciszka. Weźmiemy pod uwagę – wg mnie – trzy najważniejsze zmiany. Pierwsza to – zmniejszenie formalności przy dokonywaniu wyboru właściwego Trybunału Kościelnego. Dzisiaj nie jest już stąd problemem, aby przyszła Strona Powodowa wybrała Trybunał według własnego miejsca zamieszkania czy wg położenia większości […]

Czytaj więcej...

Konieczność PONOWNYCH ZMIAN w prawie?

Niektóre z przemian, z jakimi spotykamy się, mogą wydawać się za trywialne, inne – niestety już nie. Spójrzmy zatem obecnie na pewne zmiany, które mają jednak swoją bogatą historię, aby odpowiedzieć w ich kontekście na pytanie: czy niejako wymuszają one zmiany w kościelnym prawie małżeńskim. Jedną z nich, na pierwszy rzut oka wydawać by się […]

Czytaj więcej...

Niektóre ZMIANY w KPK z 1983 r. (kościelny proces małżeński)

Temat poruszany w kontakcie z Klientem oraz udostępniany na Jego życzenie

Czytaj więcej...

ZMIANY PO ŚLUBIE a stwierdzenie nieważności małżeństwa

Temat poruszam w kontakcie z Klientem, na życzenie Klienta udostępniam jego treść

Czytaj więcej...

Prawo otwarte na NOWE możliwości

Niestety często mamy do czynienia z sytuacją, gdy strona/strony nie do końca podchodzą z czystymi intencjami do kościelnego procesu małżeńskiego. Druga kwestia dotyczy zarzutów formułowanych, czy przez Obrońcę węzła małżeńskiego, czy przez Sędziów w treści wydanego przez Nich negatywnego Wyroku bez względu na stopień instancji, zarzutów dotykających „słabych” punktów w sprawie. Dlaczego zatem nie postarać […]

Czytaj więcej...

NOWE możliwości w kościelnym procesie małżeńskim

Sama idea (tj. otwartość w prawie na nowe rozwiązania) swojego czasu została już przez nas poruszona i to przy różnych okazjach. Tym razem zwrócimy uwagę w stronę pominiętych przez nas tematów. Punktem odwoławczym będzie książka: Zalety oraz wady kanonicznego procesu o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Słuszną uwagę zwrócił Ks. prof. G. Erlebach (Prałat, Audytor Trybunału Roty […]

Czytaj więcej...