Zawarcie związku z OSOBĄ NIEOCHRZCZONĄ

Temat poruszany w kontakcie z Klientem, na życzenie Klienta udostępniam tekst.