ZESPÓŁ MUENCHHAUSENA jako przyczyna nieważności małżeństwa?

Temat poruszam w kontakcie z Klientem, na Jego życzenie udostępniam treść