Relacja pomiędzy formami NIEZDOLNOŚCI

Mówiąc o formach, rodzajach niezdolności zgodnie z treścią kan. 1095 KPK mamy na uwadze: brak używania rozumu, poważny brak rozeznania oceniającego, niezdolność psychiczną do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich. Skoro wszystkie te rodzaje mieszczą się w ramach niezdolności, to warto zastanowić się nad ich wzajemną relacją. Generalnie, Strona pozbawiona używania rozumu czy nie mająca rozeznania oceniającego […]

Czytaj więcej...

PEDOFILIA jako przyczyna nieważności małżeństwa

Temat poruszam w kontakcie z Klientem, na Jego życzenie udostępniam treść

Czytaj więcej...

PRACOHOLIZM jako przyczyna nieważności małżeństwa

Temat poruszam w kontakcie z Klientem, na Jego życzenie udostępniam treść

Czytaj więcej...

ZESPÓŁ MUENCHHAUSENA jako przyczyna nieważności małżeństwa?

Temat poruszam w kontakcie z Klientem, na Jego życzenie udostępniam treść

Czytaj więcej...