PISMA SĄDOWE

Generalnie akta sądowe można podzielić na akta sprawy oraz akta procesowe. Nie rzadko ma miejsce sytuacja, kiedy Strona otrzymuje jakieś pismo, jednak nie do końca jest pewna, bądź nawet nie wie, w jaki sposób powinna zareagować. Dlatego w obecnych rozważaniach podejmiemy się tej tematyki. Zwykle Trybunał do Strony Pozwanej wysyła skargę powodową (pozew). Strona ma […]

Czytaj więcej...

Co znajduje się w AKTACH SĄDOWYCH kościelnego procesu małżeńskiego

Temat ten poruszam w kontakcie z Klientem, na życzenie Klienta udostępniam treść

Czytaj więcej...

Jak interpretować AKTA SPRAWY w kościelnym procesie małżeńskim

Temat ten poruszam w kontakcie z Klientem, na życzenie Klienta udostępniam treść

Czytaj więcej...

AKTA PROCESOWE w kościelnym procesie małżeńskim

Temat ten poruszam w kontakcie z Klientem, na życzenie Klienta udostępniam treść

Czytaj więcej...

Clara non sunt interpretanda

Na początku celem krótkiego wyjaśnienia zacytowanej w temacie prawnej zasady – clara non sunt interpretanda: tłumacząc – kwestie jasne nie wymagają wyjaśnień. Tematem obecnej analizy nie będzie podejście do w/w zasady w łonie samego prawa, co podejście do niej w kontakcie ze Stronami. Tak, jak jeszcze można rozważać argumenty contra czy pro tej zasadzie na […]

Czytaj więcej...