Co znajduje się w AKTACH SĄDOWYCH kościelnego procesu małżeńskiego

Temat ten poruszam w kontakcie z Klientem, na życzenie Klienta udostępniam treść