ZMIANY osobowości a NIEZDOLNOŚĆ NATURY PSYCHICZNEJ

Temat poruszany w kontakcie z Klientem, na Jego życzenie udostępniam jego treść

Czytaj więcej...

CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA jako przyczyna nieważności małżeństwa?

Temat poruszany w kontakcie z Klientem, na Jego życzenie udostępniam jego treść

Czytaj więcej...

CHOROBY GENETYCZNE przyczyną nieważności małżeństwa?

Temat poruszany w kontakcie z Klientem, na Jego życzenie udostępniam treść

Czytaj więcej...

ZESPÓŁ DOWNA – jaki Wyrok?

O tym, jak nie powinien postępować adwokat kościelny/pełnomocnik danej Strony zostało już swojego czasu powiedziane. Natomiast obecnie warto przyjrzeć się tej kwestii, ale tym razem odnośnie do Obrońcy węzła małżeńskiego w świetle zapodanego tematu. Wg jednego z przepisów prawnych – zadaniem Obrońcy węzła jest przedstawienie racjonalnych argumentów contra nieważności małżeństwa. Bardzo wiele wysiłków i uwagi […]

Czytaj więcej...

PSYCHIATRIA transkulturowa w kościelnym procesie małżeńskim

Swojego czasu poruszyliśmy, w sposób jednak bardzo zdawkowy, kwestię zaangażowania/współpracy kilku Biegłych w jednej sprawie. Nie chodzi w tym miejscu o – przykładowo – prośbę o wyznaczenie nowego Biegłego tej samej specjalizacji, bądź Biegłego specjalizacji innej, ale o rzeczywistą współpracę kilku Biegłych innej czy nawet tej samej specjalizacji w jednej małżeńskiej sprawie. Tym sposobem w […]

Czytaj więcej...

BIEGŁY Psycholog czy BIEGŁY Psychiatra?

Najczęściej w kościelnym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, jeśli już mamy do czynienia z opinią właściwego Eksperta, to jest nim opinia sporządzona przez Psychologa. Można jednak pokusić się o zadanie pytania: czy nie właściwszym byłoby powołanie Biegłego Psychiatrę. Przyczyną do podjęcia się tej kwestii stało się opracowanie w podanej poniżej książce: Istotne czynniki wzrostu znaczenia […]

Czytaj więcej...

ZESPÓŁ DYSREGULACJI DOPAMINERGICZNEJ w kościelnym procesie małżeńskim

W obecnym rozważaniu, jak w tytule, zajmiemy się Zespołem dysregulacji dopaminergicznej (DDS) w aspekcie treści kan. 1095 KPK (niezdolność natury psychicznej). Swojego czasu podjęta już została kwestia ew. wprowadzenie „uporządkowania” w treści rzeczonego przepisu prawnego. Mowa jest w nim wyraźnie o niezdolności natury psychicznej, którą to treść można rozumieć dwutorowo: albo jako niezdolność tej natury […]

Czytaj więcej...