ZADANIE, które może PODJĄĆ SĄD w kościelnym procesie małżeńskim, cz. 2

W poprzednim artykule, również dotyczącym zadań, które mogą zostać podjęte przez Sąd, skoncentrowaliśmy się bardziej na tych, dzięki którym sprawa może być nie tylko gruntowniej zbadana, co przy tym mogło powstać niejako wrażenie, iż takie podejście Kościelnego Trybunału jest bardziej ukierunkowane na wydanie wyroku pozytywnego (zbadanie sprawy pod kątem wszystkich tytułów prawnych, wydobycie informacji nie […]

Czytaj więcej...