DŁUGI CZAS trwania małżeństwa a jego nieważność

  Swojego czasu podjęta została już kwestia krótkości trwania małżeńskiego związku w kontekście tzw. procesu skróconego. Tym razem podejdźmy do zagadnienia z tzw. odwrotnej strony, tj.: jakie konsekwencje w kościelnym procesie małżeńskim niesie ze sobą fakt, gdy przedmiotem jego staje się małżeństwo z długoletnim stażem. Po pierwsze, na pewno jest to argument w ręku Obrońcy […]

Czytaj więcej...

Nowy PROTOKÓŁ PRZEDŚLUBNY

Swojego czasu poruszone zostało zagadnienie – Przedślubnego protokołu (https://www.infor.pl/prawo/rozwody/rozwod-koscielny/3573331,Protokol-przedslubny.html). Z kolei w nie tak dawnej rozmowie nt. niektórych kwestii dot. całokształtu kościelnego procesu małżeńskiego została uczyniona krótka wzmianka nt. najnowszego dokumentu Konferencji Episkopatu Polski, a to Dekretu ogólnego o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego. Dlatego słusznym staje się sięgnięcie obecnie do […]

Czytaj więcej...

NIEZDOLNOŚĆ do zawarcia małżeństwa

Temat poruszam w kontakcie z Klientem, na życzenie udostępniam jego treść

Czytaj więcej...

Rozwiązania prawna NA ŚWIECIE

Wiemy, iż Kodeks Prawa Kanonicznego praktycznie reguluje to, co dotyczy Kościoła katolickiego bez względu na jego miejsce, bez względu na miejsce pobytu katolików. W obecnym artykule zajmiemy się przykładowymi rozwiązaniami prawnymi, z jakimi możemy spotkać się poza naszym krajem. Podjęcie tej tematyki wydaje się jak najbardziej trafne z racji chociażby migracji ludności. Pierwszym przykładem jest […]

Czytaj więcej...