Czy ma znaczenie kto jako PIERWSZY rozpocznie proces?

Często Obie Strony zwlekają z rozpoczęcia swojego procesu, bywa potem, iż jedna ze Stron nosi się co prawda z zamiarem złożenia pozwu, ale zostaje wyprzedzona przez Stronę przeciwną. Pojawia się stąd pytanie: czy ma jakieś konkretne znaczenie fakt rozpoczęcia procesu jako ten pierwszy? Na początku warto przypomnieć jedną z naszych analiz, iż czas, jego upływ […]

Czytaj więcej...