Wywiad – Sakrament CHRZTU ŚW. i jego skutki w praktyce

 • Czy fakt, że pierwszym udzielanym Sakramentem jest Sakrament Chrztu Św. ma jakieś prawne konsekwencje?

 • Tak, Sakrament Chrztu jest w kolejności pierwszym Sakramentem, jaki zostaje udzielony. Pozostałe Sakramenty mają charakter bardziej czy mniej fakultatywny. Tzn. nie wszystkie winno się przyjąć, nie we wszystkich można mieć udział. Ale to, iż Chrzest jest udzielany jako pierwszy niesie za sobą ten skutek, iż w sytuacji, gdyby Osobie nieochrzczonej został udzielony jakikolwiek inny, to nie byłby on ważny.

 • To, co zatem w sytuacji, kiedy zawierany jest związek z Osobą nieochrzczoną?

 • Gdy mamy do czynienia z wymienioną sytuacją, to zachodzi jedna z przeszkód, a to: przeszkoda różnej religii (inna nazwa – przeszkoda różnej wiary). Małżeństwo może jednak zostać zawarte po otrzymaniu dyspensy od tej przeszkody.

 • Ale skoro nie można przyjąć innych Sakramentów bez uprzedniego Chrztu, to czy w sytuacji rozpadu takiego związku mimo tego można przeprowadzić kościelny proces o nieważność takiego małżeństwa?

 • Nic nie stoi ku temu na przeszkodzie, ale istnieje też inne rozwiązanie w postaci rozwiązania ważnie zawartego małżeństwa na korzyść wiary Strony katolickiej, tj. na korzyść wiary, czy to Katolika z tego związku, czy Osoby z takiego związku, która zamierza związać się z Katolikiem.

 • Przywykło się, iż Sakramenty zwykle udzielane są przez Osoby duchowne, czy taka prawidłowość istnieje też przy Chrzcie?

 • Praktycznie w naszych warunkach też Chrzest sprawuje Osoba duchowna, jednakże np. w niebezpieczeństwie śmierci nic nie stoi na przeszkodzie, aby Sakrament ten został udzielony przez Osobę świecką. Ale skoro czynimy już odniesienia do Sakramentu małżeństwa to warto dodać, iż jego Szafarzami są przyszli Małżonkowie.

 • Wspomnieliśmy tutaj tylko o dwóch sytuacjach: gdy małżeństwo tworzone jest z Osobą nieochrzczoną, i gdy następuje rozpad małżeńskiego związku. Wydaje się, iż w tak zarysowanych już dwóch sytuacjach może dojść do braku zgody na Chrzest wspólnego potomstwa pomiędzy jego Rodzicami? Co w takiej sytuacji? To znaczy: czy można udzielić Chrztu mimo braku zgody jednego z Rodziców?

 • Można. A zagłębiając się w problematykę, to Prawodawca jasno formułuje, iż do godziwego udzielania Chrztu wymagana jest już zgoda przynajmniej jednego z Rodziców.

 • Częstym też pytaniem jest takie: czy zostanie wyrażona zgoda na Chrzestnego, co prawda wybranego przez Rodziców, ale którego życie może w jakimś stopniu odbiegać od życia chrześcijańskiego?

 • Jest kilka wymogów, jakie powinien spełniać Rodzic chrzestny, i wśród nich w KPK czytamy o „życiu zgodnym z wiarą”. Brak ew. zgody należy jednak wyjaśnić jego zadaniem, tj. skoro ma On stanowić pomoc Rodzicom w prowadzeniu przez przyjmującego Chrzest chrześcijańskiego życia, więc o wiele prościej taką pomoc można zrealizować, gdy sam Chrzestny takowe prowadzi, nie mówiąc już o tym, iż jednak za słowami powinny iść przede wszystkim czyny.

 • Kilka razy odnieśliśmy się do Sakramentu małżeństwa. Jak Pani mecenas sądzi: czy fakt jego zawarcia z powodu przymusu, w postaci braku udzielenia Chrztu dziecku może być racją do stwierdzenia nieważność małżeńskiego węzła?

 • Biorąc pod uwagę nasze polskie realia oraz czas to taka sytuacja raczej nie rokuje pozytywnym Wyrokiem, a to chociażby z jednego z powodów, iż w KPK nie czytamy o odmowie udzielenia Chrztu, co o jego odłożeniu, a to zupełnie dwie różne sytuacje. Aczkolwiek jest to też argument, który niejako z powodzeniem może przytoczyć Obrońca węzła małżeńskiego.

 • Biorąc pod uwagę niektóre ze sformułowań kodeksowych ma się wrażenie, iż za słabo nawiązują do prawa. Przykładowo, co oznacza, iż Chrzest ma „niezniszczalny charakter?

 • Bardzo ciekawe pytanie. Faktycznie, może się nam wydawać, że niektóre z zastosowanych stwierdzeń nie brzmią prawnie, ale to jest tylko taka sugestia. I tak, chociażby w przytoczonym przez Panią Redaktor twierdzeniu jest prawna konsekwencja w postaci pozostaniu ochrzczonym mimo np. dokonania aktu apostazji.

Wywiad ukazał się również na mojej eksperckiej stronie, na Portalu Infor.pl