FORMALNOŚCI PRZEDŚLUBNE w aspekcie kościelnego procesu małżeńskiego

Nie będzie naszym zadaniem podanie w sposób dokładny tego, co wymagane jest przy okazji załatwiania formalności przed zawarciem kościelnego związku, co zaledwie podniesienie tych kwestii na wspomnianą okoliczność, do których sięga się w trakcie procesu o stwierdzenie nieważności zawartego małżeństwa. Przed wstąpieniem w związek małżeński spisywany jest tzw. protokół rozmów kanoniczno-duszpasterskich. O treści jego mowa […]

Czytaj więcej...