FORMALNOŚCI PRZEDŚLUBNE w aspekcie kościelnego procesu małżeńskiego

Nie będzie naszym zadaniem podanie w sposób dokładny tego, co wymagane jest przy okazji załatwiania formalności przed zawarciem kościelnego związku, co zaledwie podniesienie tych kwestii na wspomnianą okoliczność, do których sięga się w trakcie procesu o stwierdzenie nieważności zawartego małżeństwa. Przed wstąpieniem w związek małżeński spisywany jest tzw. protokół rozmów kanoniczno-duszpasterskich. O treści jego mowa […]

Czytaj więcej...

PRZYGOTOWANIE do zawarcia małżeństwa

Przed zawarciem kościelnego związku Nupturienci uczestniczą w przygotowaniu do tej ceremonii, chodzi o udział ich w tzw. naukach przedślubnych. Już w samym Internecie istnieje szereg for, na których oferuje się przygotowanie do ślubu. Przeglądając je widać akcent kładziony jednak wyraźnie na sferę zewnętrzną, czymś zatem naturalnym jest scedowanie obowiązku jakby duchowego przygotowania na Kościół. Tymczasem, […]

Czytaj więcej...