WYBRANE RÓŻNICE pomiędzy kościelnymi a cywilnymi regulacjami prawa małżeńskiego

Na początku podaję, iż analizę w kontekście prawa cywilnego w niniejszym artykule nie należy traktować jako eksperckiej, gdyż ta dziedzina prawa nie jest moją specjalizacją. Zdecydowałam się na takie rozważanie, aby ukazać, iż być pewne różnice pomiędzy oboma porządkami prawnymi może powinny skłonić do pewnych w nich zmian. Pierwszą wybraną różnicą jest istnienie instytucji symulacji […]

Czytaj więcej...

ADWOKAT KOŚCIELNY a jego sukces w kościelnym procesie małżeńskim

Wielokrotnie już spotkałam się z zapytaniem od osób będących w trakcie, bądź mających do dopiero co starać się o wszczęcie kościelnego procesu małżeńskiego: jak często dany adwokat kościelny odniósł sukces w przeprowadzonych przez siebie sprawach, innymi słowy: ile spraw ma już „wygranych”. W związku z tym pojawia się zasadnicze pytanie: czy rzeczywiście sukces w postaci […]

Czytaj więcej...

ADWOKAT KOŚCIELNY i jego pomoc w kościelnym procesie małżeńskim

W poniższym artykule postaram się ukazać dodatkową pomoc, jaką może spełnić adwokat. Zależy to w dużej mierze od jego osobowości, charakteru: gdy jest on ze swojej natury nastawiony na drugiego człowieka empatycznie – to nawet nie musi zdawać sobie sprawę z „dodatkowego” zadania, jakie spełnia przy okazji tego właściwego, prawnego; gdy nie – to na […]

Czytaj więcej...

PRZYSTĄPIENIE ADWOKATA KOŚCIELNEGO/PEŁNOMOCNIKA do udziału w trakcie kościelnego procesu małżeńskiego

Nie zawsze może mieć miejsce sytuacja, kiedy adwokat kościelny/pełnomocnik (w pozostałej części artykułu będę stosowała termin adwokat, jednak przy domyślnym włączeniu do prawnych zadań też pełnomocnika) reprezentuje Stronę od samego początku trwania procesu, a nawet jeszcze zanim dojdzie do jego wszczęcia, czyli od momentu pisania skargi powodowej, bowiem Strona czasami zwraca się do niego już […]

Czytaj więcej...

Czy można mówić o PRZEGRANEJ w kościelnym procesie małżeńskim

To, że nie zawsze zapada pozytywny wyrok w kościelnym procesie małżeńskim, czyli to, iż nie zostaje stwierdzona nieważność zawartego związku nie jest sporadyczne, jest rzeczą oczywistą, ale czy w takiej sytuacji można mówić o przegranej sprawie, to już jest inne zagadnienie. Z pewnością może pojawić się zdanie odmienne od mojego, jednak na poparcie swojej tezy […]

Czytaj więcej...

Różnice w wybranych regulacjach prawnych w KPK Z 1983 R. oraz 1917 R.

Kodeks Prawa Kanonicznego z 1983 r. (dalej KPK) nie jest naturalnie pierwszym Kodeksem, pierwszym był Kodeks promulgowany w 1917 r. (dalej CIC). Obecnie w ramach uzupełnienia dotychczasowych tematów na wybranych przykładach ukażemy różnice w obu Kodeksach, a dotyczące prawa małżeńskiego. Jak wiemy, małżeństwo może zostać nieważnie zawarte z racji istnienia jakiejś przeszkody małżeńskiej, z uwagi […]

Czytaj więcej...

Poruszane PROBLEMY na forach polskich i zagranicznych w kontekscie kościelnego procesu małżeńskiego

Przeglądając i korzystając z for internetowych w Polsce i za granicą można zastanowić się nad kilkoma problemami tam poruszanymi, aby dojść do wniosku: czy też mentalność ma wpływ na różnice, gdy chodzi o tytuły, na podstawie których może przebiegać kościelny proces małżeński, oraz, aby odpowiedzieć na pytanie, użyjmy w tym momencie dosyć kontrowersyjnego sformułowania: „Jak […]

Czytaj więcej...

DYSKUSYJNE ZAGADNIENIA w kościelnym procesie małżeńskim

W trakcie prowadzenia spraw o orzeczenie nieważności małżeństwa może dojść do dosyć dyskusyjnych kwestii. Obecnie na kilku przykładach warto ukazać je, gdyż dotyczą one, tak Stron, jak i Ich adwokatów, pełnomocników (w dalszej części będziemy posługiwali się określeniem adwokat, ale pod pojęcie jego będzie podchodził także pełnomocnik). Jednym z owych dosyć dyskusyjnych kwestii jest „reprezentowanie” […]

Czytaj więcej...

OKREŚLENIE MAŁŻEŃSTWA w świetle przepisów kościelnego procesu o nieważność małżeństwa

Na początku, aby w ogóle uczynić możliwym rozważania z tematu niniejszego artykułu, winno się zacytować treść kan. 1055 KPK na temat małżeństwa: Małżeńskie przymierze, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swoje natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana […]

Czytaj więcej...

Pojęcie CZASU. Kwestia prawniczego języka

W jednym ze swoich artykułów poruszyłam już częściowo tematykę terminów (czasu) w kościelnym prawie małżeńskim, obecnie warto to zagadnienie uszczegółowić o kolejne informacje, ale i poruszyć przy jego okazji także inne zagadnienie, tj. specyfikę prawniczego języka, to w jakiś sposób też ukazuje, iż jedno zagadnienie, wydawać by się mogło dosyć konkretne i określone, może być […]

Czytaj więcej...